Default

Abonnementen

 

Met ingang van 1 januari 2013 mogen verzekeringsmaatschappijen aanbieders van hun financiële producten niet meer belonen in de vorm van provisie. De Nederlandse regering heeft bepaald dat de klant zelf zijn adviseur moet betalen voor deze diensten in de vorm van een heldere nota. Vaak zal deze nota gebaseerd zijn op een uurtarief.

Bij het afsluiten van een financieel product is dat vaak heel helder, anders ligt dat bij het onderhouden (service) van deze producten en bij financiële adviezen die niet gerelateerd zijn aan een product dat wij voeren.

Om ons serviceniveau te kunnen handhaven en om u niet elke keer dat u ons benadert te confronteren met een factuur gebaseerd op uurtarief hebben wij een tweetal abonnementen geïntroduceerd. Wij hopen hierdoor nog meer onze toegevoegde waarde als uw financieel adviseur te onderstrepen.