Default

Financieel en Leven Abonnement

Inhoud :

Hypotheek 

-Jaarlijkse controle van uw rentevoet

-Controle aflossingsverloop-jaarlijkse controle van uw hypotheekoverzicht dat u ontvangt van uw bank

-Twee gratis adviesuren en inventarisatie van uw hypotheek mogelijkheden of wijziging van uw hypotheek

-Begeleiden bij aanvragen NHG voorwaarden

-drie gratis adviesuren bij advies na werkeloosheid,arbeidsongeschiktheid en scheiding Voor de prijzen van het hypotheektraject verwijzen we naar ons dienstverleningsdocument   

FISCAAL  

-Controleren van uw aanslag inkomstenbelasting m.b.t. eigen woning aftrek

-Aanvragen van voorlopige teruggave inkomstenbelasting met betrekking tot de eigen woning.

-Berekening van uw verhouding tussen boks 1 / box 3 van uw eigen woning-controle en bezwaarschrift woz- belasting 

Leven  

 -Recht op jaarlijkse premiecheck risicoverzekering

-Driejaarlijkse update klantprofiel en inventarisatie risicoprofiel en lopende levensverzekeringen

-jaarlijkse controle van uw aflossingsschema-controle van uw levensverzekeringen in relatie met uw hypotheek en uw doelstellingen uit het klantprofiel bij het afsluiten van uw hypotheek

 Uurtarief 

 -korting 20% op alle diensten die wij op uurtarief aanbieden. (uitvaart 50%korting) 

 Prijs   

15,- per maand inclusief BTW , jaarlijkse indexatie volgens CBS prijsindex

Het BTW bestanddeel is : €. 0,47